Chính sách bảo mật

Chúng tôi là

Website: https://www.cdicarlo.com.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và lý do chúng tôi thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại ý kiến trên trang web chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong các hình thức nhận xét, và cũng là địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là băm) có thể cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem nếu bạn đang sử dụng nó.

Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn ở đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn được hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Media (ảnh, video)

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) bao gồm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi bạn có thể lựa chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những tiện lợi của bạn để bạn không cần phải điền vào các chi tiết của bạn một lần nữa khi bạn để lại một bình luận. Những cookie này sẽ kéo trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn màn hình hiển thị của bạn. Đăng nhập cookie kéo trong hai ngày, và tùy chọn màn hình cookie cuối cùng trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me “, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ ra ID của bài viết bạn vừa sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách chính xác giống như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.